Schrijven om beter te denken

Een kunstenaar is vaak van meerdere markten thuis. BREEDBEELD, steunpunt voor iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is, gaf het woord aan auteur en fotograaf Stefan Vanthuyne. Hij onderzoekt hoe je verkenning van het ene medium ook in het andere medium zijn vruchten afwerpt. 

-----------------------------------------------------------------------------

Schrijven om beter te denken

Over het nut van schrijven voor beeldend kunstenaars werd al menig discussie gevoerd. Schrijven hoeft voor een kunstenaar echter niet beperkt te blijven tot wanneer een artist statement of een begeleidende tekst gevraagd wordt. Voor hen die het bewust integreren in hun artistieke denkproces, kan schrijven een erg verrijkende oefening zijn.

Het valt op hoe de afgelopen jaren steeds meer boeken en boekjes verschijnen over schrijven over kunst; hetzij over critici en auteurs die schrijven over kunst (en hoe ze dat doen), hetzij over kunstenaars die schrijven over hun eigen kunst (en waarom ze dat doen). Ik zeg bewust ‘en boekjes’, omdat publicaties over schrijven over kunst vaak opvallend klein van formaat zijn. Alsof we het er wel over willen hebben, maar ook niet te lang en niet te luid. 

Verzamelde teksten of interviews worden vaak in grotere volumes en formaten gebundeld. Maar als het echt gaat over het hoe en waarom van het eigenlijke schrijven, of over de gecompliceerde verhouding tussen woorden en kunst, dan blijft het vaak klein. Alsof het nog altijd taboe is, alsof er nog altijd schroom rond bestaat. Dat die boekjes er komen, betekent in elk geval dat er een hernieuwde aandacht voor bestaat, voor dat schrijven door kunstenaars over het eigen werk. Het gaat dan niet zelden over schrijven als een vorm van reflectie, over jezelf als persoon en als kunstenaar, en over je eigen artistieke praktijk. 

"Schrijven voor jezelf, als kunstenaar, is een dialoog aangaan met jezelf."

Lees de rest van dit artikel op breedbeeld.org

-----------------------------------------------------------------------------

Verschenen in BREEDBEELD magazine, met toestemming overgenomen
Tekst door Stefan Vanthuyne
Foto door Ylanite Koppens via Pexels

-----------------------------------------------------------------------------