Infosessies nieuw modelcontract voor auteurs

Begin oktober stelden uitgeversvereniging Groep Algemene Uitgevers GAU en de Vlaamse Auteursvereniging VAV het nieuwe modelcontract uitgevers en auteurs voor.

 

Wat is een modelcontract? 

Zowel voor auteur als uitgever is het belangrijk een goed onderling contract op te stellen voor de uitgave van een literair werk of de vertaling ervan. Het bevat onder andere afspraken over de royalty’s, het voorschot en de elektronische rechten. Schrijver en uitgever kunnen elkaar houden aan de vastgelegde afspraken. Belangrijk dus om alle partijen te beschermen.

Niet iedereen heeft de expertise, de ervaring of het overzicht om zelf een goed contract op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van het modelcontract waarin basisvoorwaarden en -rechten alvast genoteerd staan. Dit modelcontract is een leidraad. Het staat iedereen vrij andere voorwaarden te onderhandelen. 

 

Wat verandert er?  

Het modelcontract bestaat al enkele jaren en wordt aangepast aan de hedendaagse noden. Zo is er meer aandacht voor de digitale innovaties en verspreidingskanalen waarvan enkele jaren geleden nog nauwelijks sprake was.

Het doel is een gedegen basis te leveren voor eerlijke onderhandelingen tussen schrijvers en uitgevers. “Het nieuwe modelcontract zorgt ervoor dat de minimale rechten van iedereen zijn gewaarborgd en dat er een goede basis is om bijzondere wensen en noden te onderhandelen”, zegt VAV-voorzitter Matthijs De Ridder.

 

Infosessies

Wie zelf te maken krijgt met een contract voor algemene uitgaven en vragen heeft, kan bij het VAV terecht. VAV organiseert drie infosessies om het nieuwe modelcontract toe te lichten.

  • Borgerhout: 18 maart van 19u tot 22u, VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37, Borgerhout
  • Brussel: 23 maart, 19u tot 22u, Oude Graanmarkt 5
  • Hasselt: 2 april, 19u tot 22u, Villa Verbeelding, Bampslaan 35, 

Je kunt er terecht met vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten?
  • Waar liggen de onderhandelingsmogelijkheden?
  • Welke modules kun je aan- en uitzetten?

Iedereen is welkom.

Inschrijven is verplicht. Leden betalen 5 euro, niet-leden 20 euro.
Stuur een mail naar admin@auteursvereniging.be.

Meer informatie op de webstek van de Vlaamse Auteursvereniging.

Gepubliceerd op

9 mrt 2020